Privacy Policy

Privacyverklaring Mooi Echt!

Productie- en modellenbureau Mooi Echt! (hierna te noemen “wij”), gevestigd aan de Lobelialaan 114 te Den Haag, is verantwoordelijk voor een transparante, zorgvuldige en juiste verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Waarom wij welke (persoons)gegevens verwerken

Onze modellen

Bij het aanmelden via www.mooiecht.nl/aanmelden op onze site heb jij zelf een account aangemaakt waarbij je gegevens aan ons verstrekt met de volgende doelen:

 • Je te kunnen benaderen over deelname aan mogelijke shoots die aansluiten op jouw profiel 
 • Een online profiel van jou te maken op onze website zodat potentiele opdrachtgevers je daar zelf kunnen vinden (alleen nadat je in je profiel hebt aangegeven online zichtbaar te willen zijn)
 • Het opstellen van een overeenkomst en het verzenden van documenten behorende bij opdrachten die je via ons verricht
 • Je op de hoogte te kunne houden over onze werkzaamheden middels onze nieuwsbrief of nieuwsberichten
 • Benodigde gegevens en beelden van jou te sturen aan (potentiele) opdrachtgevers
 • Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren  

Bij het aanmelden vragen we je om de volgende persoonsgegevens:

 • n.a.w. gegevens;
 • contactgegevens;
 • geboortedatum;
 • uiterlijke kenmerken zoals haarkleur, kleur ogen, lengte, kledingmaten e.d.;
 • afkomst

Je geeft zelf aan of je met je profiel zichtbaar wilt zijn op onze website en kunt dat te allen tijde aanpassen.

Indien je voor ons een opdracht verricht en betaald wilt worden via de IB-47-methode hebben wij voor de Belastingdienst ook je Burgerservicenummer (BSN) nodig.

Onze (potentiele) opdrachtgevers en partners

Van onze (potentiele) opdrachtgevers en samwerkingspartners registreren wij jouw voor- en achternaam de n.a.w. gegevens van jouw organisatie, je emailadres en telefoonnummers.
Dit doen we om je te kunnen bereiken over (mogelijke) samenwerkingen en om de afspraken die we hierover maken financieel en administratief te organiseren.

Websitebezoekers

De website www.mooiecht.nl staat onder beheer van Mooi Echt! De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. Wanneer er gegevens worden achtergelaten op www.mooiecht.nl, Facebook of één van de andere social mediakanalen van Mooi Echt! worden deze permanent bewaard.

Wij bewaren geen gegevens van haar bezoekers anders dan welke de bezoeker zelf kiest achter te laten in betreffende formulieren. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Wij maken geen gebruik van cookies anders dan Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.


Doorgifte aan derden

Het kan zijn dat we je gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:

 • dat nodig is in verband met een (mogelijke) opdracht;
 • dat nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met jou hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Wij verkopen jouw gegevens niet. Ook verstrekken wij ze niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan in het kader van een (mogelijke) opdracht.


Bescherming van je gegevens

Wij beschermen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Onze medewerkers hebben een persoonlijk inlog en wachtwoord voor ons digitale systeem.
 • Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens.
 • Wij verwerken gegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbraak van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen.
 • Wanneer we jouw gegevens laten verwerken door een verwerker, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om jouw privacy te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan te allen tijde inloggen in jouw profiel via www.mooiecht.nl/profiel/inloggen/ om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.


Gegevens van minderjarigen modellen

Wij zijn niet in staat te controleren of modellen die minderjarig zijn akkoord hebben van hun ouder(s)/verzorger(s). Wij doen al het mogelijke om dit wel te controleren, maar kunnen hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Wij adviseren ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je constateert dat er toch persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming bij ons bekend zijn, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan die gegevens.

Bij een boeking van een minderjarige zullen wij altijd vragen om een Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dit nummer hebben wij nodig voor de aanmelding bij de arbeidsinspectie.


Gebruik van beeld

De opnames die van de modellen gemaakt worden in opdracht van Mooi Echt!, mogen door de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken, wereldwijd en voor onbeperkte tijd rechten vrij gebruikt worden.


Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wanneer je niet meer actief in ons bestand wilt staan kan je inloggen in je profiel en op “uitschrijven” klikken. Wij verplaatsen dan je gegevens naar ons archief waar ze na xxx verwijderd worden.


Vragen

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld op www.mooiecht.nl.


Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je gegevens omgaan en zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan op de hoogte stelt.


Disclaimer

Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder daar de modellen, opdrachtgevers, relaties en websitebezoeker van op de hoogte te brengen. Het doorvoeren van de wijziging op www.mooiecht.nl is daarvoor afdoende.